หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการแนะแนวสัญจรและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
โดย : admin
อ่าน : 221
เสาร์์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 นายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวสัญจรและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและแนวทางการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ,โรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าสังหนองฮี ,โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านหนองคู และออกกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่บ้านดอนหญ้านางและบ้างบึงสว่าง